bóc lịch
{Chán cơm thèm đất}
1

Chửi một ai đó thích gây sự nên bị người ta đánh chết đem chôn.

_Hết chuyện mà đi gây sự với xóm liều, bộ mày chán cơm thèm đất rồi à.

đăng bởi Donnie_Arc đến từ Wonderland a.k.a HVD (October 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Chán cơm thèm đất"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com