phiu chờ
{Chém}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chỉ việc bị tính tiền đắt mà không phản đối được

Khách du lịch đi Hạ Long bị chém đẹp mắt

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (February 19, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Chém"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com