K
{Chó chết}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

không có con chó nào chết ở đây cả, chỉ là tiếng than thở, la lối cho đỡ bực mình

Tài Xế: Cái Chó Chết Gì Đây.......

đồ chó chết!!

đăng bởi Hải đến từ Vũng Tàu - Bà Rịa (March 19, 2008)
2

1. Một con chó ... bị chết

2. Một tên khốn nạn

3. Thằng sở khanh

Trân "Chó chết thiệt, ta đạp trúng mìn rồi"

Hà "Xạo bà cố. Mày ngựa vừa phải thôi, làm quá người ta nói mày chảnh"

đăng bởi Hải đến từ Vũng Tàu - Bà Rịa (February 19, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Chó chết"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com