đâm đít
{Chùa}
1

của bá tánh, của mọi người, thơm mùi nhang

của chùa, xài chùa,tiền chùa tiền miễu

đăng bởi Trần Danh đến từ TP HCM (January 14, 2010)
2

Đồ chùa ... đồ free ko mất tiền mà có được

Guitar chùa nè ...

Người VN rất thích xài đồ chùa ...
1 soft phải pay mới cho xài ... gặp VN thì crack và nó thành đồ chùa để xài ...

đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (May 01, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Chùa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com