nứng
{Chơi Cha}
Nguồn gốc chửi rủa
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

1- Sự mất công bằng trong việc giành quyền lợi cho riêng mình, mà không xứng đáng với phần mình đóng góp.

2- Ám chỉ các vị nam tu theo Đạo Thiên Chúa dù trẻ tuổi cũng bắt các giáo dân đáng tuổi cha mẹ mình phải xưng hô là cha-con.

Đã lười còn lại chơi cha!
Không làm thì chớ, còn là ham ăn.

đăng bởi Tư Miệt Vườn đến từ Dân Tây....Ninh (September 23, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Chơi Cha"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com