chãnh
{Chết liền}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

1. Chết ngay tức khắc

2. Nhấn mạnh chữ không đứng trước

Trung "Mấy giờ mảy?"

Trịnh "Biết chít liền"

Trung "Thằng lừa"

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (February 19, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Chết liền"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com