otaku
{Chị Hai néo}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Hai néo nói lái là Heo nái.

Ám chỉ người đàn bà béo (mập) như Lợn (heo)

Xin chào chị Hai néo

đăng bởi Thanh Tung đến từ Quang Ngai (February 22, 2012)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Chị Hai néo"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com