Chó chết

Từ 'Chửi cho vui' này chưa có,
bạn cho nó cái định nghĩa của bạn đi.

Những từ liên quan đến chữ 'Chửi cho vui':
1
kim quan

Kim quan có ý nghĩa là chửi người ở gần mình khi bản thân người đó sợ hãi hoặc bực mình điều chi đó.

Đang ngồi may gia công, nghe bọn đần hèn (bị câm) ở trước nhà nói chuyện, đóng mở cửa ra vô thì la hét to để bọn đần điên ấy sợ, để được tự do nói nhảm, chửi nhảm.
Kẹt... kẹt... Kim quan nghếch

đăng bởi Long Bình đến từ TP.HCM (September 13, 2014)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Chửi cho vui"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com