xong phim
{Cherry}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Hậu quả hậu quả khó lường
1

1. Dùng để chỉ một loại đông vật đặc biệt nhìn giống con " bê ( đê ) " .
2 .Đặc biệt loại này rất thích Rùa !!

A! Con Cherry kìa < Ám chỉ kẻ đồng tính >

đăng bởi s0kcs0kc đến từ HCM (April 30, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Cherry"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com