cạc
{Chí phèo}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại
1

Ăn vạ, bất chấp luật lệ,

Lại giở thói Chí phèo ra rồi.

đăng bởi nguyentv61 đến từ Hà Nội (March 25, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Chí phèo"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com