A
{Chim chích bông}
1

Hờ hờ, câu này nói cho zui thôi, nghĩa là có thằng koo nào đó cuổng trời nằm đắp mền, hok phải chim chích bông là gì.

Hjx zí zụ đâu ra?

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (July 21, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Chim chích bông"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com