đi Dĩ Vãng
{Choáng}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Bất ngờ, ngạc nhiên, choáng váng

Nó qua được mới choáng chứ

đăng bởi nnl đến từ nghe An (September 29, 2009)
2

Bất ngờ, kinh ngạc

A. Đẹp không
B. Choáng quá

đăng bởi nnl đến từ nghe An (September 28, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Choáng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com