đục tường
{Cuong Dola}
1

Chỉ những tay chơi hạng nhất ở nước nam

gớm cậu mà cũng giám tán hồ hà hả, tường mình là cường đôla chắc

đăng bởi linhvumi đến từ Tu moi (October 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Cuong Dola"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com