cương
{DKM}
1

điều kiện mới

dkm của bài toán là

tags dhm dizz mie
đăng bởi DungCoi đến từ Nhà (March 03, 2010)
2

hehe lỡ mà viết tắt DKM (djzz kon mẹ) mà bị chữi thì kiu là Đuôi Kon Mèo nha

-DKM
- cái gì?
-Đuôi Kon Mèo

tags djzz kon mèo
đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (April 26, 2009)
3

Djzz kon mẹ viết tắt thui

DKM mày chớ

tags Djzz kon mẹ
đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (April 26, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "DKM"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com