play rân
{Death Match}
1

Giống như Đan Mạch, là cách viết thay cho những từ DM, đụ má, địt mẹ,.v.v.. Thường dùng trên Internet.

_Cách nói của bạn thật là Death Match.

đăng bởi Donnie_Arc đến từ Wonderland a.k.a HVD (October 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Death Match"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com