Tinh tướng
{Disconme}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

= đ..c..m
cách chửi bây của dân online , nhất là dân hay chơi gameonline khi ở đó họ đã dùng chương trình lọc từ cho nên họ dùng cách viết này

Disconme thằng kia móc lốp tao nhớ

tags đcm đmm dis
đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 18, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Disconme"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com