xõa
{Fang}
1

Fang có thể hiểu nôm na là 1 hành động

Fang gái , Fang chết cụ nó đê ...

tags Fang Fập
đăng bởi dragonNo1 đến từ l0lz (June 28, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Fang"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau