chuẩn không cần chỉnh
{Fap}
1

Fap là từ đồng nghĩa vs từ "Thủ Dâm"
Nghĩa là dùng tay dể kích thích bpsd

Ex: Tao....đang....FAP!!!

đăng bởi Thần Biến Thái đến từ TP.HCM (January 19, 2014)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Fap"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau