xõa
{Gạch ngói}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

=pang pập=đụ=địt=đéo.v.v..
Chỉ sự QHTD.

-Vợ iêu của anh ơi.."gạch ngói" tí nhể..anh bấn wá rùi..
-Lỡm!! Chỉ được thế là nhanh!

đăng bởi [L]ie đến từ Không bít lun! (November 06, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Gạch ngói"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com