đầu buồi
{GATO}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

viết tắt của Ghen Ăn Tức Ở = ghen ghét đố kị

- Chúng mày gato với tao nên chúng mày mới thế à?

đăng bởi KulJ đến từ Sài Gòn (December 18, 2008)
2

Ghen Ăn Tức Ở

GATO với chị thì không xong đâu nhá.

đăng bởi kcjpop đến từ www.gamevn.com (September 01, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Khekhe, bạn đừng Gato mí mình chứ
đăng bởi songtunu
Hình Minh Họa Cho Từ "GATO"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com