wc
{Gati}
Nguồn gốc thán từ chửi rủa
Hậu quả chửi rủa phù mỏ
1

Có nghĩa là ghen ăn tức ở

Bạn thừa nhận cái tốt của người khác không có nghĩa rằng người ta sẽ nghĩ là bạn kém hơn họ, thậm chí họ còn thấy bạn thật là giỏi khi đánh giá đúng những gì họ làm được. Việc thừa nhận sự thành công của người khác, tôn vinh thành công của người khác sẽ giúp cho bản thân mỗi người nỗ lực hơn nữa và thúc đẩy sự đi lên của từng cá nhân, từng nhóm người và rộng hơn là toàn xã hội. Hãy tập thói quen nhìn vào mặt tốt của một người và chắt lọc những cái hay của họ để đánh giá cũng như lấy đó làm gương, thay vì ngồi 1 chỗ vỗ ngực "Ta đây là vua xứ mù" rồi đạp cho tất cả những ai có năng lực hơn ta phải ngã, ngã thật đau cho thật hả hê để rồi tự hỏi sao cái "xứ" của họ lại phát triển hơn ta, có những tập đoàn lớn hơn ta...

đăng bởi linhvumi đến từ Tu moi (December 02, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Gati"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com