xung
{Ghế bành}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả phù mỏ
1

Chỉ tư thế quan hệ tình dục.Người nhận ngồi trong một cái ghế; người cho quỳ phía trước người nhận.

Nghĩa rất rõ khỏi cần ví dụ

đăng bởi vinhsieusao2504 đến từ HN (October 03, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Ghế bành"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com