nồi cơm điện
{Giải quyết tâm sự}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

đi toilet, đi vệ sinh

thèm hát quá, đi giải bầu tâm sự thui...

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (February 19, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Giải quyết tâm sự"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com