cải lương
{Giao thông}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Đồng nghĩa với quan hệ TD.

7h tối nay giao thông nhé em ;)

đăng bởi Ivan đến từ Liên Xô (August 28, 2014)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Giao thông"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com