hãm tài
{Hâm có nền móng}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Hâm hâm dở dở một cách sâu sắc, khó thay đổi, khó có thể biến chuyển, giống như cái móng nhà rất chắc chắn, khó lung lay.

Mãi mà mày không bớt hâm dở đi được nhỉ, đúng là hâm có nền móng!

đăng bởi Quang Linh đến từ Hải Dương (October 12, 2014)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Hâm có nền móng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com