đú bẩn
{Hôi của}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả chửi rủa
1

Chỉ những người ăn cắp đồ vật 1 cách trắng trợn

Vụ "hôi của" ở Đồng Nai đã làm náo động cư dân mạng

đăng bởi khatrungan đến từ Trung an - Cát Minh - Phù Cát - Bình Định (February 03, 2014)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Hôi của"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com