phiu chờ
{Hỏng giỡn nha bưởi}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

đề nghị nghiêm túc giùm, đừng giỡn vì tôi đang nghiêm túc.

Ê ê!! Hổng giỡn nha Bưởi?!!

Alô Alô!!! Vợ mày đẻ rồi!! Về lo cho bả kìa!!

Chuyện đàng hoàng nha mày!? Hổng giỡn nha bưởi

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (March 19, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Hỏng giỡn nha bưởi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com