dế
{Hồn lìa khỏi xác}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

chết,qua đời

Anh ta đã hồn lìa khỏi xác sau một cuộc đua

đăng bởi tung91 đến từ tphcm (September 29, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Hồn lìa khỏi xác"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com