vét máng
{Hồng Mai}
1

Tiếng lóng chỉ những loài súc vật bẩn thỉu không thể tả, nói chung là đéo thể ngóc đầu lên được

Ví Dụ khi North Side chửi: Vãi lồn Hồng Mai tức là bạn đang bị xỉ nhục

đăng bởi Saint đến từ Hanoi (September 28, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Hồng Mai"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com