tú quyên vo tròn
{HHOK}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

HHOK - Ha ha, only kidding: Ha ha (cười), giỡn thôi mờ!

Ha ha (cười), giỡn thôi mờ

tags ha giỡn muk
đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (April 26, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "HHOK"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com