69
{Hoành tá tràng}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Hoành tráng

Xe chú mày có vẻ hoành tá tràng nhỉ

đăng bởi ki_ki đến từ Dia nguc (October 01, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Hoành tá tràng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com