hàng tuyển
{Imba}
Nguồn gốc thán từ
Hậu quả vô hại
1

Imba= imblance .Chỉ sự mất cân bằng

Dân game VN & nc ngoài dùng từ này để chỉ 1 đối thủ,1 ng mà tỏ ra vượt trội,vô đối

Trong Dota hay dùng khi 1 hero quá khỏe:

Dm,thằng này imba vl ông ah...

đăng bởi newphysic đến từ HP_HN (December 13, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Imba"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau