khái
{K}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

- Chữ K trong bảng chữ cái VN
- còn dc thay thế cho 3 chữ số 0 ( viết tắt )

K

- Cho tao mượn 10k coai (10.000)

tags 1k 2k 3k 4k 5k
đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (March 29, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "K"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com