đuối lý
{Kịch}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

hết

Kịch đường rẽ phải là đến đó em

đăng bởi ngaythonhunaito đến từ Hanoi (May 06, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Kịch"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com