đi Dĩ Vãng
{KG}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Hậu quả vô hại
1

Biến thể (viết tắt) của từ "không".

Ko, mình sẽ ko cho ví dụ đâu. Tự kiếm đê :3

tags không ko khg 0
đăng bởi 84436 đến từ LA (October 02, 2016)
2

từ viết tắc chỉ mấy bạn bị gay mà khoái gáy

Thằng Khương nó KG vl ...

đăng bởi fu60003 đến từ sada (April 02, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "KG"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com