cây hàng
{KHỨA LÃO}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chỉ cha (bố)

Khứa lão tao đi làm rồi, tụi bay thoải mái

đăng bởi ngô văn long đến từ sai gon (May 20, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "KHỨA LÃO"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com