a sóc lái a móc
{KHỨA MẪU}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

CHỈ NGƯỜI MẸ

Khứa mẫu tao hôm nay đi chùa rồi, mình đi chơi tha hồ

đăng bởi ngô văn long đến từ sai gon (May 20, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "KHỨA MẪU"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com