lên đường
{KIA}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Hậu quả vô hại
1

mang nghĩa chết, theo tiếng Mẽo là Killed in Action (chết khi đang làm nhiệm vụ. Ở Việt Nam ta đọc theo tiếng Việt, phát âm là "kia"

kia nhá con

Game CS online:

ôi, chú ấy đã kia. Kia ngay nhá, còn để lại cho đồng đội cây súng nhắm.

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (October 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "KIA"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com