c
{KTQD}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Viết tắt vui của các sinh viên trường đại học Kinh tế Quốc dân: Kiếm Tiền Quá Dễ

Kiếm Tiền Quá Dễ

đăng bởi newone đến từ Vietnam (September 21, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "KTQD"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com