b
{Ken}
1

hút hàng trắng, ma túy, chích vào máu, nói chung là chất bột

heroin, bạch phiến, phiến hồng, hàng đen

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (February 23, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Ken"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com