Lọa
{Khó gặm}
1

Khó làm, khó giải quyết.

Bài này khó gặm đấy, tao nghĩ 2 ngày rồi

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 09, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Khó gặm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com