uống trà
{Khoa}
1

1) vô dụng
2) (Chỉ người máy) đống sắt vụn
3) Làm trò vớ vẩn (như pí pơ)

1) Mày thật là Khoa... Dm có cái áo cũng dek bik mặc
2) Người máy khổng lồ sau khi bị Belly T giết hại đã trở thành 1 đống Khoa
3) Tụi mày làm trò Khoa wá ha`... Hox hành đi!

tags Khoa belly ngu
đăng bởi Belly Super T đến từ Đâu? (July 05, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Khoa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com