cam
{Làm giá}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Khi các nhà đầu cơ dùng các biện pháp để nâng giá cổ phiếu, vàng... làm cho giá tăng bất thường.

Mã này bị làm giá đấy, mua bán nó hãy thận trọng

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 09, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Làm giá"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com