bồ câu trắng
{Lái máy bay bà già}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chỉ việc lấy vợ già.

A. Vợ thằng T giàu mà già
B. Nói lái máy bay bà già mà

tags Gái vợ già
đăng bởi nnl đến từ nghe An (September 24, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Lái máy bay bà già"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com