Zenden
{Lôm côm}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chỉ những hành động lung tung, không có trật tự.

Học sinh học dở. Thầy nói: Thằng này học hành LÔM CÔM.

đăng bởi Jonrobin đến từ Trên mặt đất, dưới mặt trời (May 02, 2016)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Lôm côm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com