Hỏng giỡn nha bưởi
{Lơ xe}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chỉ những người phụ trên xe khách, có nhiệm vụ bắt khách dọc đường, sắp xếp khách lên xe, xuống xe.

Thằng này làm gì
Nó lơ khách cho xe Bắc Nam.

đăng bởi nnl đến từ nghe An (September 26, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Lơ xe"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com