Xấu còn đóng vai ác
{Lướt sóng}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Dùng để chỉnh phương thức đầu tư ngắn hạn theo sóng lên xuống của cổ phiếu, vàng...

Dạo này lướt sóng sẽ gặp rủi ro cao hơn.

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 09, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Lướt sóng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com