uống trà
{Lệ Quyên}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

ám chỉ cũng nhau góp công góp tiền ...

B:Ê, đi ăn hok?
A:Nhưng tao còn mỗi 500 đồng ah!
B:Híc ,tao tưởng mày có nhìu,thôi lệ quyên đi ,tao có 500 nữa anh em mình đi mua cái kẹo mút
A:Good friend, ah mà mày đánh răng chưa đấy :(
:D

đăng bởi LôngRân đến từ hanoi (June 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Lệ Quyên"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com