Chém gió
{Lọa}
Nguồn gốc đồng âm
Hậu quả hậu quả khó lường
1

Trung Quốc

các chú lính Lọa như thế này đây

- Trời hỡi làm sao cho khỏi... Lọa??? (truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư)
- Đây là hàng 'Lọa" sản xuất mà!
- tàu Lọa !

đăng bởi ophei đến từ tp Hồ Chí Minh (September 28, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Lọa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com