KIA
{Lớp 9/3}
1

Xuất phát từ tập thể lớp 9/3 HB năm học 2006-2007
(Sử dụng như cả danh từ lẫn tính từ) Chỉ 1 tập thể KHÔNG ĐOÀN KẾT, vớ vẩn, nhảm nhí, điên khùng (nghĩa tiêu cực)

Dm... Lớp tao như cái lớp 9/3... Có mấy đứa cứ xộn lào đéo chịu nổi!

đăng bởi Belly Super T đến từ Đâu? (July 05, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Lớp 9/3"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com